29. találkozás 2016. ápr.27.

1. rész:

Orgona ága    Járdányi-Szőnyi Z.
orgona ága
Zúgja az erdő, susogja a szellő,
Üzenik az ágak, lombok:
Légy Te mindig nagyon boldog,
Édesanyám!

Erdő, erdő, meseerdő
Erdő, erdő, mese erdő,                       körözni,
benne mese tizenkettő.
Itt kopogtat most is egy,                 kopogtatni,
gyere gyorsan, hallgasd meg!      hívogatás a kezekkel.

Lassan forog a kerék
Lassan forog a kerék                        kezekkel lassú körzés
mert a vize nem elég.
Gyorsan forog a kerék,                   kezekkel gyors körzés
mert a vize már elég!
+ Tekerem, tekerem, tekerem, pukk!

Áll a baba             Állítgató
Áll a baba, áll a baba,
Édesanya állítgatja,
Áll a baba, áll a baba,
Édesapa állítgatja.
Áll a baba, áll,
Mint a gyertyaszál,
Esztendőre vagy kettőre,
Nagylány/legény leszen már.

Jár a baba, jár 2.
Jár a baba, jár,
Mint a kismadár,
Holnapután a kert alatt
Lepkét is fog már.

Mozgatja a fejecskéjét
A. Mozgatja a fejecskéjét,
aztán a kis kezecskéjét,
hajlik jobbra, hajlik balra,
gyere,…(gyermek neve)…, kezdjük újra/fussunk gyorsan!
B. Mozgatja a fejecskéjét,
azután a kezecskéjét.
hajol jobbra, hajol balra.
megtapsolja Jutka, Gyurka.
Ugrik jobbra, ugrik balra,
Jutka, Gyurka kezdjük újra.

Mászik, mászik a bogár
Mászik, mászik a bogár,
Holnap estig meg sem áll.
Eszeget, gyűjtöget,
…(gyermek neve)… testén lépeget.           megcsiklandozzuk.

Ciróka maróka 2.
– Ciróka, maróka,
Mit főztél, Katóka?
– Kását.
– Ki ette meg?
– Pap macskája!
Mind felvitte a padlásra.

Megy a kocsi kereke
Megy a kocsi kereke,
felfele, meg lefele.
Nyikorog és nyekereg,
örülnek a gyerekek!                vonatozás vállfogással, ritmikus járás.

Hinta, palinta                             Hintáztató, lóbáló
Hinta, palinta,
Hintázik a Zsuzsika,
Amíg száll a hinta,
Kacag a kisbaba,
Ha leszakad a hinta,
Sírni fog majd Katika.

A körhinta
Körbe, körbe jár,
a körhinta meg nem áll.
Körhintán ül Klári, Fáni,
körbejárja Ábi, Sári.
Körbe, körbe, körbe jár.
A körhinta egyre jár!

Koszorú, koszorú
koszorú

 

2. rész: A szobatisztaságra nevelés lehetőségei.

Reklámok

28. találkozás 2016. ápr.20.

1. rész:
Táncolunk, diridon                francia gyerekdal

EPSON MFP image


Én kicsike vagyok
én kicsike
Ki akarok nyílni, mint pünkösdi rózsa,
de ki nem nyílhatok, csak úgy illatozok.

Jót kívánunk ma neked                     Gerzsenyi László, 1970. Amerikai dallam
EPSON MFP image

Öltöztető
Dugd a kezed, dugd a lábad,
felvesszük a ruhácskádat/pizsamádat!

Három szabólegények népdal, Csík megye, Kodály Zoltán
harom_szabo_legenyek

Mikor Micskére értek, mek, mek, mek,
Egy kocsmába betértek, mek, mek, mek,
Megittak egy icce bort, hej, mek, mek, mek, mek,
Lemosni az útiport.

Kifizetni nem tudták, mek, mek, mek,
Szorult rajtuk a nadrág, mek, mek, mek.
Mind a három legénynek, hej, mek, mek, mek, mek,
Két krajcárja szegénynek.

Változat: https://www.youtube.com/watch?v=2rSXCpBkVEk
három szabó 2
Egy faluba betértek, mek, mek, mek,
Egy kocsmába betértek, mek, mek, mek,
Hárman kértek egy deci bort, hogy lemossák
Az úti port mek, mek, mek.
Mikor a bort megitták, mek, mek, mek,
Kifizetni nem tudták, mek, mek, mek,
Az ablakhoz sorba álltak, mint a kecskék
Kiugráltak, mek, mek, mek.

Kányádi Sándor: Kerekítő    http://egyszervolt.hu/vers/kerekito.html
Amott egy nagy kerek felhő,    a gyermek arcát körbesimítjuk,
alatta egy kerek erdő,                  hasára rajzolunk egy nagy kört,
kerek erdőn kerek tisztás,         a hasa közepén tenyerünkkel egy nagy kört simítunk,
közepében kicsi kis ház,              mutatóujjunkkal a köldökére bökünk,
abban lakik Kereki,                       két ujjal körbesétálunk a hasán,
ki az erdőt kerüli.                            ujjaink a hónaljához szaladnak csiklandozva.

Altató
Leszállt már a harmat,
édesanyám altat,
álomba dúdolgat,
csókkal ébreszt holnap.

Mosdató
Licsi-pocsi, pancsoljunk,
minden piszkot lemossunk,
arca, nyaka, hasa, karja,
tiszta lesz a kis Vilmoska!

Nemes Nagy Ágnes: Kendervászon  Sétáltató
Kendervászon, lenvászon,
ezt a hegyet még megmászom.
Kendervászon, lenvászon,
hogyha járok, nem fázom.

Szepesi Attila: Csiga-vándor
Fűszálon, levélen
csiga csúszik kevélyen.
Pestről indult tavasszal,
nem haladt csak arasszal.
Jaj Pécsre mikor ér?
Múlik az ősz, jön a tél.
Csiga-vándor mendegél.

Ujjaimat mutogatom             https://www.youtube.com/watch?v=7cIJNBVOup0
Ujjaimat mutogatom,              kéz kinyújtása, ujjak felénk néznek,
közben vígan mondogatom:    ujjak mozgatása,
kifordítom,                             kézfejek kifordítása,
befordítom,                             kézfejek befordítása,
lefordítom,                              kézfejek lefordítása,
felfordítom,                            kézfejek felfordítása,
furulyázom,                            furulyázás utánzása,
zongorázom,                           zongorázás utánzása,
erősebb lett a kezem,              mutatják milyen erősek,
a tornát befejezem.                 leeresztjük a kezünket.

 

2. rész:  A mese szerepe a gyermek fejlődésében.

27. találkozás 2016. ápr.13.

1. rész:
Dib-dáb macskaláb               
lábtapsoltató
Dib- dáb macskaláb,
Szép kis láb ez a láb.               A gyermek talpait szembefordítjuk és tapsoltatjuk.

+ Mit csinál a cica?    csiklandozó
Mit csinál a cica?
Kapar, kapar, kapar.               csiklandozuk a gyermek talpát

Az én lovam hintaló   Lovagtató
1. Az én lovam hintaló,
hátán piros takaró,
tarka háta fényes,
áll a hintaló.
2. Vágtass, vágtass, hintaló,
hintalovon szállni jó,
szőnyeg a te réted,
vágtass hintaló!

Nézzél rám, itt a pacikám     svéd gyermekdal, Weörös Sándor
nezzel ram

  1. Hej, hipp-hopp, tovarobogok,
    A mező ügető lovasa vagyok.

Reggeli harmat          Gryllus Vilmos
1.Reggeli harmat
kelti a lepkét,
virág a réten
tárja a kelyhét.
2. Látja a lepke,
billen a szárnya,
virágkehelybe
reggeli várja.

Kányádi Sándor: Gágogó       https://www.youtube.com/watch?v=qEBx1_PdTFE
http://nava.hu/id/211620/
Baktat, kocog a csacsi,
diceg-döcög a kocsi.
Árok partján a liba
azt gágogja: taliga,
kicsi kocsi, taliga,
a csacsi nem paripa!

De csak kocog a csacsi,
diceg-döcög a kocsi,
csak a kerék mondja, hogy
kityi-kotyi, kityi-koty,
ha liba vagy, csak totyogj!

Sárkány paripán vágtattam magyar népdal – Kodály Zoltán, Weörös Sándor
https://www.mozaweb.hu/Lecke-ENK-Enek_Zene_2-Sarkany_paripan_vagtattam-99044
https://www.youtube.com/watch?v=wT9YhKvDdro
vagy más dallam:  https://www.youtube.com/watch?v=bgtQuavtMxs
sarkany paripan

Serkenj fel
 serkenj fel

Bezsere, bezsere, bezsere      Tenyeresdi            felsétálunk az ujjainkkal a karján és megcsiklandozzuk
Bezsere, bezsere, bezsere,
Volt egyszer egy kertecske,
Abba volt egy káposztácska,
Rászokott a kisnyulacska,
Arra ment a kert gazdája,
Ide-oda futott a nyulacska.

Ciróka, baróka, hová voltál?           Tenyeresdi
Ciróka, baróka, hová voltál?
– A malomba.
Mit hoztál?
– Lisztet.
Hová tetted?
– Pad alá!
Szúrtál,                        „beleszúrunk” a gyermek tenyerébe,
Böktél             belebökünk
Csattintottál!    tenyerébe csapunk.

2. rész:  A kötődés formái.
http://users.atw.hu/pecsipszicho/uploads/BA_kotodes2.pdf
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/jozsef_istvan/a_korai_anya__gyermek_kapcsolat_s_a_ktds_jelentsge.html

26. találkozás – 2016.ápr.6.

1. rész:
Már megjöttünk                         Nép gyűjtés, Felső-Segesd (Somogy), Károlyi A.
már megjöttünk
*más névval is énekelhető: * anyánk, anyám

Amennyi a zöld fűszál,
égen ahány csillag jár,
májusban a szép virág:
annyi áldás szálljon rád!

Gyöngyharmatos hajnalban,
Kivirult a hajnalka.
Szép kivirult hajnalkák
Köszöntsétek jó anyát.

Ahány csepp a tengerben,
annyi hála szívünkben,
gyermekeid hő szavát
hallgasd meg ma jó anyánk.

Hipp, hopp, huss        német gyermekdal Weöres Sándor fordítása               https://www.youtube.com/watch?v=w_kKaV6gHrE
Hipp, hopp, huss, te paripa, fuss!
Ide-oda, meg amoda,
Kicsi pata, mesecsoda
Tönkre sose juss, te paripa, fuss!

Kertben lebeg az almaág holland altató holland, Weöres Sándor szövegével
Kertben lebeg az almaág,
Az égből csillagfény süt le rád
Álomba ringat énekem
Húnyd le a szemedet gyermekem,
Szép jó éjszakát.

Tenger viharát védi gát
Dallammá megtöri vad szavát
Álomba ringat énekem,
Hunyd le a szemedet gyermekem,
Szép jó éjszakát.

Kicsi orr, kicsi száj    finn népdal, Károlyi A. (arcsimogató)
kicsi orr kicsi szj

mutatás orra, szájra           / mutatás állra, homlokra

2. Piros arc, piros nyár,               arc simogatása
áfonyakék szembogár,               szem lecsukása
a pillái lombok.                               a szempilla megcsiklandozása

Bú, bika, cseri bika homlok-összekoccantó Nyíregyháza,  Borsai–Kovács 1975
Bú, bika, cseri bika,
Adjál szalmát, adjál szénát,
Nem adok,
Türi, türi, nem adok!

Madárka, madárka   magyar népdal https://www.youtube.com/watch?v=K649bH4xpyk
madarka_madarka
Ha kérdi, ki küldte,
Mondjad, hogy az küldte,
Kinek bánatában, szíve fájdalmában,
Meghasad a szíve.

Volt nekem egy kecském, tudod-e?   magyar népdal https://www.youtube.com/watch?v=HqS-G3P87HM
VoltNekemEgyKecskem

Recse-recse pogácsa  Lépegetős, menetelős mondóka       változata: https://www.youtube.com/watch?v=cIINgSTPm4o
Recse recse pogácsa

Fehér liliomszál  (Esztelnek) Nagypénteki rituális mosakodás szertartását felvillantó játék
A játékosok egymás kezét fogva lassan körbe sétálva énekelik.
Fehér liliomszál, aki a kör közepén áll, az ének szövegének megfelelően mozog: csípőre teszi a kezét, felugrik, leguggol, aztán fésülködik, mosdást utánoz, majd a sej, törülközzélre a megálló kör egyik tetszőleges tagja elé lép, annak kötényébe beletöröli az arcát, és végül helyet cserél vele.
EPSON MFP image

Hol jársz, hová mész    Farád, Győr-Sopron
hol jársz hová mész

2. rész: A gyermekágy hagyományainak fontossága.